Společenská odpovědnost firmy

Udržitelnost hraje klíčovou roli v každodenním životě bezpočtu lidí. Stejně tak je naším posláním zvyšovat udržitelnost každodenních základních potřeb, aby tomuto životnímu stylu odpovídaly. Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou naše ústřední hodnoty. Ruku v ruce s našimi zákazníky a spotřebiteli je naším cílem pracovat pro lepší planetu. Naše vize společenské odpovědnosti firmy vychází z těchto premis:

Snaha o ještě větší udržitelnost našich produktů

Udržitelnost hraje klíčovou roli v každodenním životě bezpočtu lidí. Stejně tak je naším posláním zvyšovat udržitelnost každodenních základních potřeb, aby tomuto životnímu stylu odpovídaly. V současné době se například zaměřujeme na zlepšení udržitelnosti obalů. Zatímco zpočátku byly produkty Sorbo dodávané v plastových a kartonových obalech, naše úsilí směřuje ke snižování objemu použitého plastu a k výrobě kartonu ze dřeva s certifikací FSC®. Značka Sorbo nedávno vyvinula novou řadu Sorbo Recycled, která se téměř zcela vyrábí z recyklovaných materiálů. Například naše mladá značka Greenminds se zaměřuje výhradně na udržitelnost a kondomy SensX se balí do udržitelných materiálů.

Snaha o vypouštění méně skleníkových plynů do ovzduší.

Naše ambice do budoucna je úplná uhlíková a energetická neutralita. V tomto ohledu jsme již provedli důležité kroky. V zájmu snižování emisí CO2 investujeme do obnovy vozového partku. Zatímco dříve jsme za zákazníky dojížděli vozidly s vysokými emisemi CO2, nyní využíváme hybridní vozy a elektromobily. Je-li to možné, slučujeme skupiny produktů a sortimentu, abychom minimalizovali počet nutných cest. 

Výrazně jsme také pokročili na cestě k energetické neutralitě. Neustále se snažíme najít způsoby, jak v krátkodobém horizontu spotřebovávat energii ještě efektivněji. Proto jsme investovali do solárních panelů pro své ústředí v Duivenu, které nám již přinesly 41% snížení emisí CO2.

Ocenění Lean & Green

Za své úsilí jsme obdrželi ocenění Lean & Green. Ocenění Lean & Green motivuje firmy, aby se snažili o vyšší úroveň udržitelnosti prostřednictvím chytrých a (nákladově) efektivních opatření. Tato strategie snižuje dopady na životní prostředí a výsledkem jsou efektivnější podnikové a logistické procesy. 

Snižování působení odpadu na životní prostředí

Snažíme se snižovat produkci odpadu a pokud možno jej třídit a recyklovat, abychom tím snížili dopady na životní prostředí. Sbíráme a třídíme papír a kartony, které poté nabízíme papírnám k recyklaci. Odpadní sklo, které sbíráme, se 100% recykluje a vyrábí se z něj nové výrobky. Sebrané fólie se čistí a rozemelou na granule, ze kterých se pak vyrábějí lahve nebo sáčky. Naše strategie již zaznamenala obrovský úspěch: v roce 2017 jsme snížili emise CO2 oproti roku 2016 o 58 %. 

Zajišťování pracovních podmínek

Snažíme se o optimální pracovní podmínky ve firmě i u dodavatelů. Kromě toho je společnost Dayes partnerem BSCI (Business Social Compliance Initiative). Iniciativa BSCI představuje kodex chování, který firmám usnadňuje zlepšování a udržování pracovních podmínek uvnitř firmy i u dodavatelů. Tento kodex mimo jiné předepisuje právo na zakládání odborů a bezpečné pracovní podmínky a bojuje proti diskriminaci, dětské práci a otroctví. Zastáváme názor, že firma může plně vzkvétat pouze ve společnosti, která respektuje práva pracujících.
usersphone-handsetchevron-downhand LinkedIn Facebook Pinterest YouTube RSS Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank Pinterest YouTube Twitter Instagram