Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu niezliczonej liczby ludzi. Podobnie naszą misją jest zwiększanie trwałości naszych codziennych artykułów tak, aby stanowiły uzupełnienie ekologicznego stylu życia. Uważamy zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną za podstawowe wartości. Wspólnie z naszymi klientami i konsumentami, dążymy do działania na rzecz lepszej planety. Nasza wizja społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na następujących filarach:

Sprawiamy, że nasze produkty są jeszcze bardziej ekologiczne

Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu niezliczonej liczby ludzi. Podobnie naszą misją jest zwiększanie trwałości naszych codziennych artykułów tak, aby stanowiły uzupełnienie ekologicznego stylu życia. Obecnie na przykład koncentrujemy się na tym, aby nasze opakowania były bardziej ekologiczne. Tam, gdzie początkowo produkty marki Sorbo były pakowane zarówno w plastik, jak i w tekturę, staramy się zmniejszyć zużycie plastiku oraz wytwarzać tekturę z drewna z certyfikatem FSC®. Firma Sorbo opracowała ostatnio nową gamę – Sorbo Recycled – która jest prawie w całości wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. Nasza młoda marka Greenminds koncentruje się wyłącznie na zrównoważonym rozwoju, a prezerwatywy SensX mają opakowania z ekologicznych materiałów.

Zmniejszenie wpływu gazów cieplarnianych na środowisko

Naszą ambicją na przyszłość jest pełna neutralność pod względem emisji CO2 i konsumpcji energii. W tym zakresie poczyniliśmy już znaczące kroki naprzód. W celu zmniejszenia naszej emisji CO2 inwestujemy w wymianę floty. Tam, gdzie wcześniej odwiedzaliśmy naszych klientów pojazdami o wysokiej emisji CO2, teraz jeździmy hybrydami i pojazdami elektrycznymi. W miarę możliwości łączymy grupy produktowe i asortymentowe, aby zminimalizować liczbę przejazdów. 

Dokonaliśmy również sporych postępów w zakresie neutralności energetycznej. Nieustannie poszukujemy sposobów na zwiększenie krótkoterminowej efektywności konsumpcji energii. Dlatego zainwestowaliśmy w panele słoneczne dla naszej siedziby głównej w Duiven, co już zaowocowało spadkiem emisji CO2 o 41%.

Nagroda Lean & Green

Za swoje działania otrzymaliśmy nagrodę Lean & Green. Lean & Green zachęca firmy do dążenia do wysokiego stopnia zrównoważonego rozwoju poprzez inteligentne oraz kosztowo efektywne środki. Taka strategia zmniejsza wpływ na środowisko i skutkuje bardziej wydajnymi procesami korporacyjnymi i logistycznymi. 

Zmniejszenie wpływu odpadów na środowisko.

Dążymy do ograniczenia produkcji odpadów, a tam, gdzie to możliwe, do ich segregacji i recyklingu, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Gromadzimy i segregujemy papier i tekturę, które następnie przekazujemy do recyklingu w przemyśle papierniczym. Zgromadzone odpady szklane są w 100% poddawane recyklingowi i przetwarzane na nowe produkty szklane lub okna. Zgromadzona folia jest myta i rozdrabniana na granulki, z których następnie powstają butelki lub worki. Nasza strategia już okazała się ogromnym sukcesem: w 2017 roku odnotowaliśmy redukcję emisji CO2 większą o 58% niż w roku 2016. 

Ochrona warunków pracy

Dążymy do utrzymania optymalnych warunków pracy, zarówno w firmie, jak i w zakresie działań dostawców. Firma Dayes jest powiązana z BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI reprezentuje kodeks postępowania, który ułatwia firmom poprawianie oraz utrzymywanie warunków pracy na poziomie wewnętrznym i poziomie dostawcy. Ten kodeks określa między innymi prawo do tworzenia związków zawodowych oraz do bezpiecznych warunków pracy, a także do udaremniania dyskryminacji, pracy dzieci i niewolnictwa. Uważamy, że firma może naprawdę rozkwitnąć tylko w takim społeczeństwie, w którym prawa pracownicze są szanowane.
usersphone-handsetchevron-downhand LinkedIn Facebook Pinterest YouTube RSS Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank Pinterest YouTube Twitter Instagram