Detergenten

Op deze pagina vindt u meer informatie over Dayes-detergenten, conform detergentenverordening 648/2004/EG. 

Volgens deze verordening worden onder detergenten verstaan: “alle stoffen en preparaten die zepen en/of andere oppervlakte-actieve stoffen bevatten en die bedoeld zijn voor was- en reinigingsprocedés.” Hieronder vallen was- en reinigingsmiddelen zoals schoonmaakmiddelen, schoonmaakdoekjes en wasmiddelen. 

Voor het raadplegen van de ingrediënten van een detergent verwijzen wij u naar onderstaand formulier. U kunt hier de (bar)code invoeren, waarna de ingrediëntenlijst van het product verschijnt.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
usersphone-handsetchevron-downhand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram